Redakce Kalkulator.cz | 18. 6. 2024

Kdy může být smlouva o poskytnutí půjčky neplatná?

Důvodů, proč si vzít půjčku, může být hned několik. Od chvilkové finanční tísně přes potřebu zaplatit nečekaně vysoké výdaje až po dobře promyšlený nákup auta nebo rovnou nemovitosti. V ideálním případě si vše dobře spočítáte, najdete spolehlivého poskytovatele, vyřídíte co možná nejvýhodnější úvěr a nakonec každý měsíc splácíte určitou částku. V praxi ale mohou nastat i situace, kdy to tak hladce nejde – a smlouva pak dokonce může být i zneplatněna. O jaké případy se jedná?

1. Když banka pochybí při posuzování schopnosti splácet

Každá banka nebo jiná úvěrová společnost má před poskytnutím půjčky povinnost dobře prověřit vaši úvěruschopnost. To znamená, že musí vyhodnotit, jestli půjčku budete schopni splácet. Tuto povinnost ukládá přímo zákon a jejím cílem je ochrana spotřebitelů před přílišným zadlužením. Zákon také říká, že pokud banka v tomto kroku selže, je to důvod ke zneplatnění smlouvy. Pokud tedy banka přehlédne skutečnost, která následně spotřebiteli brání ve splácení úvěru, smlouva pak skutečně může být soudem označená za neplatnou. V praxi ovšem záleží především na tom, o jak velké pochybení ze strany banky nebo jiné úvěrové instituce se jedná, jaké následky tímto krokem způsobí a také jak se k tomu postaví příslušný soud.

Konkrétní nástroje pro hodnocení úvěruschopnosti spotřebitele zákon nezmiňuje. Záleží tedy na uvážení dané společnosti, jakým způsobem si žadatele o půjčku prověří. Pokud byste při žádosti o půjčku měli pocit, že je banka až příliš pečlivá, nemějte jí to za zlé. Každý se chce vyhnout nejen situacím, kdy spotřebitel nedokáže půjčku splácet, ale právě i případnému zneplatnění smlouvy, které přináší komplikace všem zúčastněným. Pokud je totiž smlouva označená za neplatnou, logicky musí následovat vyrovnání. Poskytovatel úvěru i spotřebitel si vracejí vše, co v rámci smlouvy získali. Poskytovatel vrací uhrazené splátky, úroky a také veškeré poplatky, spotřebitel zase poskytnutý úvěr.

Zákon o spotřebitelském úvěru k tomu říká, že dlužník musí v případě neplatnosti úvěrové smlouvy vrátit poskytnutou jistinu, tedy celkovou výši půjčky, v době přiměřené jeho možnostem. Pokud se nedohodne s poskytovatelem půjčky, může tuto dobu na návrh některé ze smluvních stran určit soud. Ten při svém rozhodnutí přihlíží k příjmu spotřebitele a také k jeho celkovým majetkovým poměrům. Pokud následně dojde k jakýmkoli majetkovým změnám, může soud tuto dobu upravit, a to zase na návrh některé ze smluvních stran. V praxi to znamená, že peníze vrátit musíte, podle svých finančních možností je ovšem můžete splácet postupně.

Potřebujete si půjčit?

Pomůžeme vám najít nejvýhodnější nabídku. Pracujeme jen s dobře prověřenými institucemi, na které se můžete spolehnout.

2. Když se jedná o lichevní smlouvu

Kromě výše zmíněného pochybení poskytovatele úvěru existuje ještě jeden případ, kdy lze smlouvu – a potažmo půjčku – označit za neplatnou. Jde o situace, kdy je spotřebitel při uzavírání smlouvy vystaven jakémukoli tlaku nebo poskytovatel využije jeho nezkušenosti či lehkomyslnosti. V takovém případě se jedná o lichvu, ke které nový občanský zákoník říká následující: „Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.“

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu se u lichevních smluv uplatňuje takzvaná absolutní neplatnost. To znamená, že soud má k neplatnosti přihlížet i bez podání návrhu. To se týká především případů, kdy je lichevní smlouva součástí jiných sporů řešených soudní cestou. Pokud potřebujete řešit pouze svou konkrétní smlouvu a její možnou neplatnost, je nejjednodušší podat žalobu k soudu. Dokud nemáte jeho plnomocné stanovisko, je třeba půjčku dále splácet, abyste se vyhnuli vysokým úrokům v případě zamítnutí žaloby. Jestliže vám soud dá za pravdu, může úvěrovou smlouvu úplně zrušit (v takovém případě je zase třeba vyřešit oboustranné vyrovnání), případně pak může nařídit její úpravu ve prospěch spotřebitele.

Vybírejte si dobře

Každé zneplatnění smlouvy znamená komplikaci nejen pro poskytovatele, ale také pro spotřebitele. Proto je třeba přistupovat k půjčování peněz zodpovědně už od samého začátku. Vždy si vše dobře rozmyslete, nedělejte žádná unáhlená rozhodnutí. Porovnejte si nabídky jednotlivých poskytovatelů, informujte se o výši úroků i všech skrytých poplatcích a spočítejte si, jestli půjčku zvládnete splácet. Pokud máte o poskytovateli nebo samotné půjčce jakékoli pochybnosti, raději dejte ruce pryč a ještě jednou vše promyslete. Smlouvu podepisujte až tehdy, když znáte veškeré detaily a jste si tímto krokem jistí – nejlépe po poradě s nezávislým odborníkem, který vám pomůže s výběrem.

NačítámNačítám