Michaela Kadlecová  | 29. 9. 2022

Právě nyní hrozí střet se zvěří. Jaké pojištění srážky se zvěří zvolit?

Právě nyní na podzim a také na jaře hrozí nejčastěji střet se zvěří. Pro každého řidiče se jedná o noční můru. Srna sice váží kolem dvaceti kilogramů, škody na vozidle ale dokáže způsobit značné. Navíc jde o šok, kvůli kterému mohou řidiči způsobit ještě následnou nehodu. Zejména v teplých, ale také podzimních měsících není srážka se zvěří nic neobvyklého. Nejenže dojde k úhynu zvířete, ale také ke značnému poškození vozidla. Za jakých okolností můžete požadovat náhradu škodu od pojišťovny?

Chcete pojištění proti střetu se zvěří?

Srovnejte si nabídky povinného ručení a připojistěte se také proti střetu se zvěří.

29.9. 2022

Srážka se zvěří a pojištění

Střet se zvěří není řidičem nijak zaviněný. Přesto odpovědnost za škodu nese vždy řidič vozidla, které utrpělo srážkou se zvěří. Za běžný střet se zvěří nejde nelze nikoho žalovat a vymáhat po něm škodu. Pouze tehdy, pokud se v místě konal hon a vám skočilo před vozidlo zvíře, které tam bylo nahnané, pak je možné škodu požadovat po místním mysliveckém sdružení. To má většinou uzavření pojištění odpovědnosti, ze kterého se odškodnění může vyplácet. Pokud by vám skočilo před vozidlo zvíře bez takové příčiny, pak nelze škodu vymáhat po nikom. Pokud chcete za utrpěnou škodu získat náhradu, pak je třeba se dopředu proti střetu se zvěří pojistit. 

Připojištění proti střetu se zvěří na Kalkulátor.cz

Pojištění střetu se zvěří si lze nyní sjednat i na Kalkulator.cz. Zde je možné si toto pojištění sjednat současně s povinným ručením, havarijní pojištění tedy jen kvůli tomuto pojištění sjednávat nemusíte. Ještě před samotným srovnáním povinného ručení lze jednoduše zaškrtnout, že máte zájem o pojištění srážky se zvěří. Doporučuje se vždy, pokud jezdíte po silnicích mezi městy a po vedlejších silnicích.

Nepřehlédněte: Na co se vztahuje havarijní pojištění?

Co dělat v případu střetu se zvěří?

V jakémkoliv případě byste měli zastavit vozidlo a místo střetu označit, aby se předešlo další nehodě. Následně byste měli přivolat policii, a to i v případě, že vznikla na vozidle jen malá škoda. Pokud došlo ke sražení zvěře, škoda totiž vznikla místnímu mysliveckému sdružení. Počítejte s tím, že policie bude událost prošetřovat jako nehodu a že bude například zjišťovat, zda řidič nebyl pod vlivem alkoholu. S největší pravděpodobností ale řidič nebude označený za viníka nehody. Střet se zvěří se stane zcela neočekávaně a nelze se jí tedy vyhnout. Navíc škoda nastává hlavně majiteli vozidla. „Vždy je nutné volat Policii ČR, která zjistí a zkontaktuje majitele zvěře. Jestliže došlo k usmrcení zvířete, přestože by vaše vozidlo bylo téměř nepoškozené, způsobili jste škodu třetí osobě, a to mysliveckému sdružení. Pokuta však v tomto případě nehrozí, srážka se zvěří se považuje za nezaviněnou nehodu. Dále je třeba označit místo nehody, případně pořídit fotodokumentaci. Na sražené zvíře nesahejte, může být agresivní, nemocné nebo vážně raněné. Následně byste měli zkontaktovat asistenční službu. Ta vám mimo jiné zjistí, zda vaše pojištění kryje také náklady na opravu po strážce se zvěří,“ upřesňuje postup analytik neživotního pojištění společnosti Broker Consulting Jiří Váchal.

Prevence proti střetu se zvěří

Lze se střetu se zvěří nějak bránit? Střetu se zvěří zabránit nelze, ale lze pravděpodobnost střetu snížit. Co radí Policie ČR? "Řidiči by měli věnovat zvýšenou pozornost úsekům pozemních komunikací, které jsou obehnané vysokou trávou, lesním úsekům, silnicím mezi poli se zemědělskými plodinami, nebo místům, které jsou osazené výstražnou dopravní značkou „Zvěř,“ která na častý výskyt divoké zvěře upozorňuje. Aktivita zvěře je vyšší ve večerních a nočních hodinách, řidiči by měli proto přizpůsobit rychlost jízdy, aby při spatření zvěře mohli včas zareagovat. Často je možné poblíž silnic spatřit záblesky v očích zvěře ještě předtím, než je vidět zvíře samotné. Zvěř může být oslněna v případě použití dálkových světel, ztlumte je proto na potkávací. Pamatujte také na to, že zvláště srnčí zvěř chodí po skupinkách a pokud si všimnete jednoho zvířete, pravděpodobně jsou poblíž něj i další. Vzhledem k tomu, že při střetech se zvěří vznikají často vysoké škody na vozidlech, je vhodné mít kvalitní pojištění zahrnující také střet se zvěří." Pokud jedete silnicí, která vede lesem, nebo mezi poli, snižte rychlost a buďte obezřetní. V případě, že nejde střetu zabránit, intenzivně brázděte, abyste co nejvíce snížili rychlost v okamžiku nárazu. Na zvíře nikdy nesahejte, ale přivolejte pomoc.

Srážka se zvěří a SRNA index

SRNA Index (SRažení a NAbourání) Generali České pojišťovny vyjadřuje celkové škody ze střetů s volně žijícími živočichy k délce silniční sítě v daném území. Index zahrnuje přímé hmotné škody evidované Policií ČR, což jsou nejčastěji škody na vozidlech, ale též další škody u nehod s následky na zdraví a životě (spočítané podle metodiky Centra dopravního výzkumu, v. v. i). Data pro výpočet jsou poskytována Policií ČR. Podle tohoto indexu jsou srážky se zvěří stále častější. V létě 2010 bylo evidováno 960 srážek se zvěří, v létě 2021 4857 srážek se zvěří. Z hlediska krajů je nejrizikovější Praha a poté Zlínský kraj.

NačítámNačítám