Často kladené otázky

Rozsah pojistného krytí

Rozsah pojistného krytí je vždy ošetřen pojistnou smlouvou a jejími podmínkami.

Vymezuje

  • Důvod vzniku
  • Vznik pojištění
  • Zánik pojištění
  • Pojistné události
  • Výluky z pojištění
  • Způsob určení pojistného plnění
  • Splatnost pojistného plnění